الکتروجرقه زن پکیج وشیر گاز (17)

بای پس و محدود کننده پکیج (11)

برد پکیج (17)

بلوک و هوزینگ پکیج (27)

پمپ سیلکوره (26)

خار و لوله و شیلنگ های پکیج (28)

دیافراگم پکیج (4)

سنسور دما پکیج ان تی سی (21)

شیر پرکن پکیج (31)

شیر سه بار پکیج (23)

فلومتر و فلو سوئیچ و سنسور (58)

فن پکیج و پرشر دود فن پکیج (20)

کابل های پکیج (8)

کلید حداقل فشار و ترانس دیوسر (12)

مانومتر پکیج (14)

مبدل پکیج (33)

مغزی و موتور شیر سه طرفه پکیج (47)

منبع انبساط (19)

واشر آبندی و گیریس آبندی پکیج (44)

ولوم پکیج (9)